suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Skolmåltiden

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

Huvudmålet med skolmåltiden är att upprätthålla elevens hälsa och ork.

Skolmåltiden bör komplettera maten som eleven får hemma. Skolmåltiden ger eleven hälsosam och näringsriktig mat, man strävar efter att utveckla goda matvanor. Kommunens måltider planeras för att säkra dessa mål. Måltiden innehåller i medeltal en tredjedel av dagens näringsbehov i det fall att eleven äter av måltidens alla delar. Vid planeringen av skolmåltiden tas elevens allergier, andra sjukdomar och religion i beaktande. Specialkost erbjuds således de elever som behöver det.

Gör så här

Specialkost erbjuds de elever som behöver det. Behov av specialkost granskas åtminstone vid inledandet av varje läsår. Eleven bör själv se till att följa kosten och att vara i kontakt med kökspersonalen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Både barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet på deltid och och de som deltar på heltid har rätt till en måltid och mellanmål som föräldrarna betalar för i månadsavgiften för vården. Eleverna i förskolan och i den grundläggande undervisningen har rätt till en gratis skolmåltid som kommunen står för på skoldagarna. Gymnasieelever och studerande inom grundläggande yrkesutbildning har rätt till en måltid åtminstone de dagar då undervisningen ges i skolan.

I måltiderna på förskolan och i skolan beaktas barnens, elevernas och de studerandes allergier och sjukdomar, etiska val och religiösa särdrag.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMalax kommun
Ansvarig för tjänstenMalax kommun
Område Malax
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 13.12.2019