suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Skolmåltiden

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

Huvudmålet med skolmåltiden är att upprätthålla elevens hälsa och ork.

Skolmåltiden bör komplettera maten som eleven får hemma. Skolmåltiden ger eleven hälsosam och näringsriktig mat, man strävar efter att utveckla goda matvanor. Kommunens måltider planeras för att säkra dessa mål. Måltiden innehåller i medeltal en tredjedel av dagens näringsbehov i det fall att eleven äter av måltidens alla dela ...

Gör så här

Specialkost erbjuds de elever som behöver det. Behov av specialkost granskas åtminstone vid inledandet av varje läsår. Eleven bör själv se till att följa kosten och att vara i kontakt med kökspersonalen.

Servicen tillhandahålls av

Malax kommun

Ansvarig för tjänsten

Malax kommun
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 13.12.2019