suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pargas stad

Skiftesvård inom småbarnspedagogiken

  • Tjänst
  • Pargas
  • Offentlig tjänst

Med skiftesvård avses vård vardagar före kl.6.30 och efter kl.17.00 samt all vård lördagar, söndagar och andra helgdagar.

För vem och på vilka villkor

Föräldrar kan söka en skiftesvårdplats för sitt barn, om de arbetar i skift eller studerar kvällstid.

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få vård.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Rätt till skiftesvård har familjer där ensamstående förälders eller båda föräldrarnas arbete är regelbundet skiftesarbete. Även yrkesinriktade studier på heltid som sker kvällstid beaktas. Om behovet av skiftesvård upphör kan barnet hänvisas till annan vårdplats.

Föräldrarna skall meddela vårdbehovet till daghemmet senast två veckor på förhand. Om förändringar i vårdbehovet meddelas med kortare varsel, erbjuds vård om det är möjligt enligt personalresurs och fastslagen arbetsturlista. Daghemmet har rätt att be om förälderns av arbetsgivaren uppgjorda arbetsturlista.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ett barn som behöver vård på kvällar, nätter och/eller veckoslut på grund av föräldrarnas arbete eller studier kan få en skiftesvårdplats. Kommunen ska sträva till att ordna småbarnspedagogiken så att skiftesvård erbjuds vid behov under alla tidpunkter på dygnet. Skiftesvården är dock ingen subjektiv rättighet, utan bygger på verkliga behov som beror på skiftesarbete eller avvikande studietider.

Daghem som erbjuder kvällsvård är ofta öppna till ca kl. 22. Daghem som har öppet dygnet runt fungerar oavbrutet under alla veckodagar.

Om behovet av barnets kvälls- eller nattvård upphör, överförs barnet till småbarnspedagogiken som sker dagtid. Skiftesvård kan också ordnas som familjedagvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPargas stad
Ansvarig för tjänstenPargas stad
Område Pargas
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Pargas stad
Uppdaterad: 14.1.2020