suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Skatteprocenter, ekonomi och taxor

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Skatteprocenter

Sibbo kommuns inkomstskattesats för år 2023 är 6,61 %.

Fastighetsskatteprocenterna för år 2023:

  • allmän fastighetsskatteprocent 1,00 %
  • fastighetsskatteprocent för byggnad som huvudsakligen används för stadigvarande boende 0,50 %
  • fastighetsskatteprocent för andra bostadsbyggnader 1,10 %
  • procentsats för obebyggd byggplats 6,00 %

Taxor och avgifter

Här nedan har vi sa ...

Gör så här

Via länkarna nedan kan du bekanta dig med taxor och avgifter som kommunen tar ut.

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 28.8.2023