suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda och Kervo välfärdsområde

Sjukhusvård på avdelning

  • Tjänst
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

På avdelningarna ger vi vård och rehabilitering till patienter från hemmet och den specialiserade sjukvården. Avdelningsvården är kortvarig. Som patient får du handledning och stöd i att uppnå en förmåga att ta hand om dagliga funktioner som att tvätta dig och äta måltider på ett så självständigt sätt som möjligt. Målet med vården är att främja din funktionsförmåga och att göra hemkomsten trygg me ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Servicen är avsedd för kunder inom välfärdsområdets hälsovård. Tillgång till vård förutsätter att en yrkesutbildad person inom hälsovården bedömer vårdbehovet och hur brådskande vården är.

Servicen tillhandahålls av

Vanda och Kervo välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Vanda och Kervo välfärdsområde
Ansvarig för texten: Vanda och Kervo välfärdsområde
Uppdaterad: 27.3.2023