suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Turun klassillinen lukio

  • Serviceställe

Språkutbudet är mycket brett vid Turun klassillinen lukio. Förutom de klassiska språken kan man på gymnasiet studera franska, tyska, spanska, ryska, latin och gammal grekiska som korta språk.

Den internationella aspekten syns i skolan via mångahanda händelser och studieresor. Vid Turun klassillinen lukio betonas också studiet av europeisk kultur och teknik med tanke på framtida internationella a ...

Besöksadress

Eskilsgatan 4
20100 Åbo

Betjäningstider

Kansliet
måndag-fredag 8.00–13.00

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 21.2.2023