suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Stadsteknikcentralen

  • Serviceställe

Stadsteknikcentralen svarar för program för utveckling av allmänna områden, planering, byggande och underhåll, lantmäteri och karttjänster samt geotekniktjänster. Dessutom svarar vi för vissa lagstadgade myndighetsuppgifter.

Besöksadress

Teknikvägen 15
02150 Esbo

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

02070 Esbo Stad

Tillgänglighetsinformation

Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 23.3.2023