suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Staden Jakobstad

Språkbadsskolan

  • Serviceställe

Språkbadet är en frivillig undervisningsmetod där man tillägnar sig språket genom att använda det i naturliga situationer. Språkbadet startades i Jakobstad år 1992 enligt den så kallade tidiga fullständiga språkbadsmetoden. En egen Språkbadsskola - Kielikylpykoulu med klasser från förskolan till åk 6 startades år 2003.

I praktiken fungerar skolan som en helhet fast administrativt är det två separ ...

Besöksadress

Paul Hallvars gata 8
68600 Jakobstad

Tjänster

Ansvarig för texten: Staden Jakobstad
Uppdaterad: 23.2.2023