suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Söderkulla idrottspark

  • Serviceställe

På området finns både spel- och allaktivitetsplaner samt ett högklassigt område där man kan öva parkour och åka skateboard. Området har planerats med beaktande av naturmiljön. I andra ändan av idrottsparken finns en dagvattenbassäng komplett med strandäng och brygga. Tack vare varierande ängs- och gräsväxter, blomsterplanteringar och naturelement har området blivit mångsidigt och intressant. Områd ...

Besöksinformation

Söderkulla skolväg 7
01150 Söderkulla

Basuppgifter om tjänsten

Ansvarig organisation

Sibbo kommun

Område

Sibbo

Tillgängliga språk

finska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 19.11.2021