suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Sandkulla ungdomsgård

  • Serviceställe

Sandkulla ungdomsgård (kallas även för ”36” eller ”trettiosexan”) har verkat som ungdomsgård på området sedan 1970-talet. I ungdomsgården ordnar vi mångsidiga hobbymöjligheter, sysselsättning och evenemang. En specialitet för Sandkulla ungdomsgård är bandutrymmena där du kan utöva och spela in musik och reservera turer i bandutrymmena. På ungdomsgårdens gård finns ett skejtområde.

Besöksadress

Ranunkelvägen 36
01350 Vanda

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

01030 Vanda Stad

Ranunkelvägen 36
01350 Vanda

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 20.8.2023