suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Parksjukhuset

  • Serviceställe

Primärvårdsjouren för mun- och käksjukdomar på kvällar och veckoslut, Parksjukhuset

Polikliniken för bröstkirurgi, Parksjukhuset

Korttidskirurgi (LYHKI), Parksjukhuset

Parksjukhusets röntgen

Plastikkirurgiska polikliniken och Läpp- och gomspaltcentret Husuke, Parksjukhuset

Polikliniken för venkirurgi, Parksjukhuset

Enheten för munsjukdomar, Parksjukhuset

Klinisk fysiologi, Parksjukhuset

Anestesi- ...

Besöksadress

Stenbäcksgatan 11
00290 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Informationspunkt
0947171752 
(lna/msa)
Växel
094711 
(lna/msa)

Tjänster

Ansvarig för texten: HUS Helsingfors universitetssjukhus
Uppdaterad: 20.5.2024