suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Försvarsmakten

Norra Karelens regionalbyrå

  • Serviceställe

Norra Karelens regionalbyrå

  • svarar på de värnpliktigas frågor
  • ger råd till de värnpliktiga före och efter tjänstgöringen
  • ordnar uppbåden
  • sköter den officiella ärendehanteringen mellan den värnpliktige och försvarsmakten, såsom tjänstgöringsplatsen eller ändring av tidpunkt för inledande av tjänst
  • behandlar ansökningar om frivillig militärtjänst för kvinnor
  • sköter reservisternas ärenden ...

Besöksadress

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–15.00

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

+358 299434434 
(avgiftsfritt)

Postadress

PL 28
80101 Joensuu

Tjänster

Ansvarig för texten: Försvarsmakten
Uppdaterad: 31.8.2022