suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Nickby Hjärtas gymnastiksal

  • Serviceställe

Hösten 2021 har öppnad en ny gymnastiksal i Nickby Hjärta. Gymnastiksalens areal är 925 m2 och den kan delas i tre separata sektorer.

  • Hela salens längd 42 m
  • Hela salens bredd 22 m
  • Hela salens (fria) höjs 7 m
  • Sektor A (innersta sektorn) 14,3 m x 22 m
  • Sektor B (mittersta sektorn) 13,75 m x 22 m
  • Sektor C (yttersta sektorn) 13,3 m x 22 m

Obs! Gymnastiksalen är reserverad för studentexa ...

Besöksadress

Norra Skolvägen 4
04130 Sibbo

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

Norra Skolvägen 6
04130 Sibbo

Tjänster

Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 12.2.2024