suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Mejlans tornsjukhus

  • Serviceställe

Hjärtkirurgiska intensivvårdsavdelningen M2A, Mejlans tornsjukhus

Hjärtkirurgiska avdelningen M10, Mejlans tornsjukhus

Hjärtövervakning CCU, Mejlans tornsjukhus

Kardiologiska avdelningen och övervakningen, Mejlans tornsjukhus

Hjärtstationen, Mejlans tornsjukhus

Hjärt- och lungcentrums poliklinik, Mejlans tornsjukhus

Lung- och matstrupskirurgiska avdelningen M11, Mejlans tornsjukhus

Kärlkirurgiska ...

Besöksadress

Haartmansgatan 4
00290 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Växel
094711 
(lna/msa)
Informationspunkt
0947172432 
(lna/msa)

Tjänster

Ansvarig för texten: HUS Helsingfors universitetssjukhus
Uppdaterad: 2.4.2024