suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Lekskola, dagvårdsenheten i Harittu

  • Serviceställe

Henrikskyrkan, Peltolavägen 2

Laustis församlingshem, Magistratsstigen 1

Björkas församlingshem, Tongränden 3

Besöksinformation

Betjäningstider

måndag 9.30–11.30 och 13.00–15.00
tisdag 9.30–11.30
fredag 9.30–11.30

Basuppgifter

Ansvarig organisation Åbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 3.9.2019