suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Kultur verkstaden

  • Serviceställe

I kulturverkstaden stöder man den ungas livshantering, hjälper den unga att planera för framtiden och främjar den ungas studie- och arbetslivsberedskap genom coaching individuellt och i grupp. I verkstaden bekantar man sig med att utrycka sig genom bilder och musik, även teater. I verkstaden provar man olika konstformer samt kommer med idéer, planerar och genomför olika projekt. I innehållsprodukt ...

Besöksadress

Näckrosvägen 2 B C
01300 Vanda

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

01030 Vanda Stad

Näckrosvägen 2 B
01300 Vanda

Tjänster

Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 4.3.2024