suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kronoby kommun

Kronoby bokbuss

  • Serviceställe

Bokbussen kör fyra dagar i veckan och ger service både till utbyarna, skolor och daghem. Samtidigt är bokbussen transport- och förbindelselänk mellan biblioteken i kommunen – på så sätt har alla kommuninvånare snabb tillgång till materialet i alla bibliotek.

På bokbussen använder du samma bibliotekskort som vid huvudbiblioteket och filialerna. Du kan även lämna tillbaka böckerna du lånat till huv ...

Besöksadress

Tjänster

Ansvarig för texten: Kronoby kommun
Uppdaterad: 1.9.2023