suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Kannus rådgivning

  • Serviceställe

Till rådgivningstjänsterna hör mödra-, barn- och preventivrådgivningstjänster.

Besöksadress

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Tjänster

Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 6.9.2023