suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Hommas och Martinsbyåkers odlingslotter, Vandadalen

  • Serviceställe

Område anvisat för kolonilotter. Förfrågningar i som gäller utbudet av kolonilotter riktas till den förening som administrerar området.

Förening som administrerar området: Vantaan 4H-yhdistys ry

Besöksadress

Övitsbölevägen 131
01670 Vanda

Tjänster

Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 16.8.2023