suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Herrgårdsforsens idrottsparks beachvolleyplan 1

  • Serviceställe

I Herrgårdsforsens idrottspark finns två beachvolleybollplaner.

Du kan söka lediga användarturer i lokalbokningssystemet Timmi. Man får spela på lediga planer även utan en bokad användningstur.

Besöksadress

Övriga kontaktuppgifter

Tjänster

Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 5.4.2024