suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Handarbetsverkstaden Liito

  • Serviceställe

I hantverksverkstaden stöder man den ungas livshantering, hjälper den unga att planera för framtiden och främjar den ungas studie- och arbetslivsberedskap genom coaching individuellt och i grupp.

I ...

Besöksinformation

Näckrosvägen 2 B C

01300 Vanda

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

01030 Vanda Stad

Näckrosvägen 2 B

01300 Vanda

Basuppgifter

Ansvarig organisation Vanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 15.5.2022