suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Eftermiddagsverksamhet / Drumsö lågstadieskola, Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

  • Serviceställe

Eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen anordnas efter skoldagen för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilda behov.

Ansökningstiden för verksamheten är på våren. Eleverna i årskurs 1 samt elever mer särskilt stöd har företräde vid tilldelning av platser.

Målsättning är att erbjuda en meningsfull och trivsam eftermiddag för barnen, med barnets bästa i fokus. ...

Besöksadress

Tallbergs allén 12
00200 Helsingfors

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Tillgänglighetsinformation

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 13.4.2024