suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Dialys- och njurenheten

  • Serviceställe

Dialys- och njurenheten verkar på Mellersta Österbottens centralsjukhus.

Besöksadress

Våning 2, l-flygeln.

Mariegatan 16-20
67200 Karleby

Betjäningstider

måndag-lördag 8.00–16.00

Tjänster

Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 27.9.2023