suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Larsmo kommun

Daghemmet Trålaren

  • Serviceställe

Daghemmet har tre avdelningen, 2 avdelningar för barn 3-5 år och 1 avdelning för barn 1-3 år.

Besöksinformation

Övriga kontaktuppgifter

Telefon
Enhetens förman
+358 447217610 
(lna/msa)
Postadress
Skolvägen 7
68555 Bosund

Basuppgifter

Ansvarig organisation Larsmo kommun
Område Larsmo
Tillgängliga språksvenska
Ansvarig för texten: Larsmo kommun
Uppdaterad: 15.10.2019