suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Cancercentrum

  • Serviceställe

Cancercentrums polikliniska enhet och enheten för läkemedelsbehandling

Avdelning S4A för cancersjukdomar, Mejlans brosjukhus

Avdelning S4B för cancersjukdomar, Mejlans brosjukhus

Strålbehandlingsavdelningen, Cancercentrum

Enheten för molekylär radioterapi, Cancercentrum

Röntgen på Cancercentrum

Eftervårdspolikliniken för unga vuxna, Cancercentrum

Hematologiska polikliniken, Cancercentrum

Enheten f ...

Besöksadress

Haartmansgatan 4
00290 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Växel
094711 
(lna/msa)
Informationspunkt
0947173197 
(lna/msa)
Jourhjälpen
116117 
(lna/msa)
Cancercentrums telefontjänst
0947174900 
(lna/msa)

Tjänster

Ansvarig för texten: HUS Helsingfors universitetssjukhus
Uppdaterad: 8.6.2023