suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Servicesedel inom småbarnspedagogik

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Servicesedel beviljas familjer för att köpa tjänster inom småbarnspedagogik av privata daghem.

Ansökan om dagvårdsplats och servicesedel sker elektroniskt. Man ska ansöka om servicesedel minst 4 månader före vårdbehovet. Om behovet av vårdplats uppstår plötsligt på grund av att man fått arbete, ska man ansöka om servicesedel minst 2 veckor före vårdbehovet. Privata daghem kan ibland kräva en separat dagvårdsansökan utöver ansökan om servicesedel.

Mer information om ansökan och servicesedelns värde finns på Borgå stads webbplats (Servicekanaler-fliken).

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 15.1.2020