suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Servicesedel inom småbarnspedagogik

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Servicesedel beviljas familjer för att köpa tjänster inom småbarnspedagogik av privata daghem.

Ansökan om servicesedel sker elektroniskt. Ansök om servicesedel minst 4 månader före vårdbehovet. Om behovet av vårdplats uppstår plötsligt på grund av att man fått arbete, ska man ansöka om servicesedel minst 2 veckor före vårdbehovet. Vårdnadshavarna bör skriva avtal om en plats med det privata daghe ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 14.9.2023