suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Serviceboende med heldygnsomsorg

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Serviceboende med heldygnsomsorg är en tjänst för klienter som behöver hjälp med den dagliga livsföringen dygnet runt.

Klienterna tecknar ett hyresavtal för en egen bostad eller ett eget rum. I serviceboende med heldygnsomsorg ingår förutom vård, omvårdnad och handledning verksamhet som upprätthåller och främjar den boendes funktionsförmåga, såsom friluftsliv och motion, måltids- och klädservi ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Serviceboende med heldygnsomsorg är avsett för klienter som på grund av sin funktionsnedsättning eller sjukdom behöver hjälp av en annan person för att klara av de dagliga funktionerna kontinuerligt, under olika tider på dygnet eller på annat sätt i riklig omfattning.

Klienterna behöver mycket stöd vid olika tider på dygnet, till exempel på grund av hjärnskador, utvecklingsstörningar, autismspektrumtillstånd, rörelsehandikapp eller neurologisk sjukdom. Deras kognitiva, fysiska, psykiska eller sociala funktion är nedsatt. Klienterna kan ha olika grader av hörsel-, syn- eller rörelsenedsättning, andra sjukdomar (t.ex. epilepsi) eller utmanande beteende. De behöver mycket hjälp i sina dagliga funktioner och stöd för att göra ett personligt liv till verklighet. Klienterna har vanligtvis hjälpmedel för rörlighet eller kommunikation till sitt förfogande.

Klienterna har i princip fyllt 18 år.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 2.4.2024