suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rehabiliterande arbetsverksamhet

  • Tjänst
  • 27 kommuner
  • Offentlig tjänst

Rehabiliterande arbetsverksamhet är avsett för långtidsarbetslösa eller för personer som på annat sätt befinner sig i en svår situation på arbetsmarknaden. Målet är att förbättra klientens arbets- och funktionsförmåga och att stärka hens livshantering.

För att kunna delta i en rehabiliterande arbetsverksamhet krävs en aktiveringsplan eller en multiprofessionell sysselsättningsplan där klientens s ...

Gör så här

Du kan kontakta sysselsättningstjänsterna i din boendekommun om du är intresserad av att delta i rehabiliterande arbetsverksamhet.

För vem och på vilka villkor

Rehabiliterande arbetsverksamhet är avsedd för långtidsarbetslösa.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Man kan delta i rehabiliterande arbetsverksamhet om man länge varit borta från arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet eller av någon annan orsak. Syftet med verksamheten är att:

  • förbättra deltagarnas möjligheter till sysselsättning eller utbildning
  • stärka deltagarnas arbets- och funktionsförmåga
  • förbättra deltagarnas vardags- och livskompetens.

Deltagarna står inte i arbets- eller tjänsteförhållande till den som ordnar verksamheten. Deltagaren får en daglig ersättning för arbetsverksamheten. Myndigheterna utarbetar tillsammans med deltagaren en aktiveringsplan, vars genomförande följs upp.

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 1.1.2023