suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda och Kervo välfärdsområde

Regleringsvård

  • Tjänst
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

I samband med varje munhälsoundersökning bedömer man barnets bett och hänvisar vid behov barnet till screening för tandreglering till specialisttandläkarens mottagning Att inleda tandreglering förutsätter att kriterierna för nationell tandreglering uppfylls.

Om du inte är berättigad till kommunal tandreglering kan du betala för tandreglering hos en privat tandläkarmottagning, om du vill. ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Att inleda tandreglering förutsätter att kriterierna för nationell tandreglering uppfylls. I samband med varje munhälsoundersökning bedömer man barnets bett och hänvisar vid behov barnet till screening för tandreglering till specialisttandläkarens mottagning Om du avbokar screeningstiden ska du själv se till att du bokar en ny tid.

Om du tar emot vården, ska du följa vårdtiderna och -anvisningarna. Du kan själv påverka vårdresultatet genom att följa apparaturbruksanvisningarna. Vården kan avbrytas om du inte följer anvisningarna eller om du har flera oavbokade uteblivna mottagningar.

Servicen tillhandahålls av

Vanda och Kervo välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Vanda och Kervo välfärdsområde
Ansvarig för texten: Vanda och Kervo välfärdsområde
Uppdaterad: 29.5.2023