suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Registreringen

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Registreringen tar emot och registrerar alla ärenden och dokument som leder till administrativt beslutsfattande. Registreringen registrerar också alla ärenden som övergår till tjänsteinnehavare samt registrerar ärenden och dokument i stadens beslutssystem och vidarebefordrar dem till den som ansvarar för att bereda ärendet.

Du kan lämna in dokument till registreringen som är adresserade till sta ...

Gör så här

Du kan fråga om pågående ärenden och beslut och redan avslutade ärenden från registreringen. Dessutom kan du lämna in dokument adresserade till stadens registrering. Du kan sköta ärenden med registreringen via ePorvoo, ringa, skicka post eller e-post, och du kan besöka kundtjänsten i Kommungården.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 20.9.2022