suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Registrering / godkännande av biproduktsproducent

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Vissa fabriker för biproduktutvinning ska ansöka om registrering hos kommunalveterinären. Sådana här fabriker för biproduktutvinning är exempelvis:

  • uppsamlingscentraler
  • fodercentraler på gård
  • tekniska anläggningar som tillverkar produkter för tekniskt bruk
  • flertalet lageranläggningar för tekniska produkter som härletts från biprodukter.

Livsmedelverket ansvarar för registret.

Gör så här

Ansök om registrering genom att skicka en ifylld ansökningsblankett till kommunalveterinären.

För vem och på vilka villkor

En anläggning kan registreras då anläggningen följer kraven i biproduktsförordningen.

Aktören ska göra en anmälan till kommunalveterinären om ändringar i verksamheten och om att verksamheten avslutas. Om en väsentlig ändring sker i verksamheten, ska ändringen godkännas innan den ändrade verksamheten inleds. Om en registrerad anläggning inte längre uppfyller förutsättningarna för registrering, kan registreringen av anläggningen återtas antingen tillfälligt eller permanent.

Om verksamhetsutövaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma registreringar som för verksamhetsutövare etablerade i Finland.


Tidsfrist

Ansökan om registrering ska göras innan verksamheten inleds.

Giltighetstid

Registreringen gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 30.1.2023