suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Registrering av plats för utfordring av vilda djur med kadaver

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 7 kommuner
  • Offentlig tjänst

Hållning av platser för utfodring av vilda djur med kadaver förutsätter att dessa registreras.

Utfodring med kadaver är en verksamhet där djuren med hjälp av näring lockas till utfodringsplatsen. Syftet med utfodringen med kadaver är att underlätta fotograferingen eller betraktandet av djuren eller jakten av dem. Utfodring med kadaver kan också hållas enbart med syfte att utfodra djuren.

Livsmedelverket ansvarar för registret.

Gör så här

Gör en anmälan om en plats för utfodring med kadaver i e-tjänsten för registret över djurhållare och djurhållningsplatser. Alternativt kan du göra det hos kommunalveterinären i din kommun. Kommunalveterinären registrerar platsen för utfodring med kadaver i kadaverplatsregistret som ingår i registret över djurhållare och djurhållningsplatser.

Observera att varje kadaverplats kräver en egen registrering.

För vem och på vilka villkor

Registreringen kan göras om den som utfodrar med kadaver har fyllt i alla nödvändiga uppgifter i e-tjänsten för registret över djurhållare och djurhållningsplatser.

Den som utfodrar med kadaver ska meddela om ändringar som gäller platsen för utfodring med kadaver i den elektroniska tjänsten för registret över djurhållare och djurhållningsplatser inom 30 dygn. Alternativt kan det göras på en blankett till kommunalveterinären.

Dessutom ska den som utfodrar med kadaver varje månad meddela kommunalveterinären vilken biprodukt och hur mycket som förts ut till utfodringsplatsen.

Om en verksamhetsutövare är etablerad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller sina tjänster i Finland, krävs samma anmälningar för verksamheten som för verksamhetsutövare som är etablerade i Finland.


Tidsfrist

Registreringsanmälan ska göras innan verksamheten inleds.

Giltighetstid

Registreringen gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Korsholms kommun

Ansvarig för tjänsten

Korsholms kommun
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 1.11.2023