suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Regionalt samarbete

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Helsingforsregionens MBT-samarbete (markanvändning, boende och trafik)

De 14 kommunerna i Helsingforsregionen samarbetar i strategiska frågor som gäller markanvändning, boende och trafik. MBT-planen 2019 är en regional plan för markanvändning, boende och trafik, där man beskriver hur regionen ska utvecklas åren 2019–2050.

KUUMA-regionen

Regionen bildas av huvudstadsregionens 10 kranskommuner. KUUMA-kommuner är Hyvinge, Träskända, Kyrkslätt, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Tusby och Vichtis. Regionen arbetar för att påverka linjedragningar som berör frågor som gäller markanvändning, boende och trafik (MBT).

Landskapsplanen

I landskapsplanen planeras områdesanvändningen i landskapet i stora drag. Planen avgör de principiella frågorna i en regionstruktur som omfattar flera kommuner. Landskapsplanens granskningsperiod sträcker sig 20–30 år in i framtiden. Landskapsplanen utarbetas av landskapsförbundet och godkänns av landskapsfullmäktige. Landskapsplanen fastställs av miljöministeriet. Om man i en landskapsplan bara behandlar de ämnesområden som har behov av ny planering handlar det om en etapplandskapsplan. Landskapsplanen styr planläggningen i kommunerna och den övriga planeringen av områdesanvändningen som görs av myndigheterna. De kommunöverskridande riktlinjerna i landskapsplanen preciseras i de generalplaner och detaljplaner som kommunerna utarbetar. Landskapsplanen är inte i kraft i ett område som har en lagakraftvunnen generalplan, men den fungerar som vägledning om generalplanen ändras.

Nylandsplanen 2050

Sibbo kommun hör till Nylands förbund som ansvarar för utarbetandet av landskapsplanen i Nyland. Nylandsplanen omfattar i stort sett hela Nylands landskap och tar tidsmässigt sikte på år 2050. Nylandsplanen består av etapplaner för tre regioner. Planer utarbetas för Helsingforsregionen, östra Nyland och västra Nyland. Sibbo ingår i Nylandsplanens helhet för Helsingforsregionen.

  • Nylandsplanen 2050 i huvudsak i kraft – Största delen av besvären avslogs

Helsingfors förvaltningsdomstol har i ett avgörande meddelat 24.9.2021 avslagit största delen av de besvär som hade anförts med anledning av helheten Nylandsplanen 2050.

Landskapsplanen för Östersundomområdet

Östersundom är ett av de viktigaste nya tillväxtområdena i metropollandskapet. Etapplandskapsplanen omfattar ett område som sträcker sig från Östersundom i Helsingfors till Sibbo å samt en del av Västersundom i Vanda.

Gör så här

På planläggningens webbsidor finns också information om det regionala samarbetet.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 6.10.2021