suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Rätten att få uppgifter om behandlingen av egna uppgifter

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Enligt lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården har en kund rätt att för utredning eller utövande av sina rättigheter i anslutning till behandlingen av sina kunduppgifter få en loggrapport från patientregistret eller socialvårdens klientregister. Loggregistret ges på kundens skriftliga begäran avgiftsfritt och inom skälig tid, senast inom två månader.

Best ...

Gör så här

Du kan be om loggrapport elektroniskt genom en begäran om handling och genom att skriva ”loggrapport” som tilläggsuppgift på blanketten. Alternativt kan du be om loggrapport med blanketten Begäran om granskning av hanteringen av registeruppgifter.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.1.2023