suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rådgivning om boendehälsa

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Du kan kontakta oss per telefon eller via e-post.

Rådgivningen om boendehälsa är avsedd för frågor kring misstänkta sanitära olägenheter i bostäder i Helsingfors. Vänligen kontakta disponenten för din bostadsbyggnad eller din hyresvärd innan du kontaktar vår rådgivning. Om den misstänkta sanitära olägenheten i bostaden inte kan utredas genom de åtgärder som bostadsaktiebolaget eller hyresvärden ...

Gör så här

Kontakta rådgivningen om boendehälsa - E-postadress för rådgivning om boendehälsa: kymp.asumisterveys@hel.fi

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 31.3.2024