suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Privata daghem

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Familjen kan om de så önskar, ansöka om en plats inom småbarnspedagogik även på ett privat daghem.

De privata daghemmen finansieras med antingen servicesedel eller stöd för privat vård. I presentationen över serviceställen här bredvid, nämns vid varje daghem vilkendera finansieringen som gäller på daghemmet.

Ifall familjen har behov av att anlita ett daghem i grannkommunen, går det att höra sig ...

Gör så här

Ansök direkt till det privata daghemmet med den privata serviceproducentens ansökningsblankett.

Stöd för privat vård och kommuntillägg ansöker du hos Fpa

  • Ansök om stöd för privat vård och kommuntillägg på Fpas blankett WH 1r (Stöd för privat vård av barn).

För vem och på vilka villkor

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få småbarnsfostran.

Även en elev i läropliktsåldern kan få dagvård om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Kommuntillägg för privat vård betalas då familjen väljer en privat producent för småbarnspedagogik.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Du kan ansöka om en vårdplats för ditt barn på ett privat daghem som ordnar småbarnspedagogik. Privat dagvård produceras av företag, sammanslutningar eller organisationer, övervakas av myndigheter och regleras i lagen om småbarnspedagogik.

Privata daghem kan erbjuda småbarnspedagogik till exempel på olika språk eller specialpedagogik, såsom Montessori- eller Steinerpedagogik. De kan betona olika hobbyer eller religiös fostran.

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 23.3.2022