suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Privat familjedagvård

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Privat familjedagvård är dagvård för barn under skolåldern i en liten grupp som betonar lek och samvaro fri från brådska. I familjedagvård kombineras vård, fostran och lärande till en helhet.

Den privata familjedagvårdaren beslutar själv om valet av barn till gruppen och fastställer vid ingående av vårdavtalet själv också dagvårdsavgiften för familjen. Familjen kan få stöd för privat vård av bar ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få småbarnspedagogik.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Föräldrar kan söka småbarnspedagogikplats för sitt barn genom den privata familjedagvården. En privat familjedagvårdare är en företagare som sköter barn vanligtvis i sitt eget hem. Gruppen kan bestå av fyra barn som behöver heltidsvård och ett barn som behöver deltidsvård och som antingen är i förskoleåldern eller en skolelev. Familjedagvårdarens egna barn under skolåldern räknas med i gruppen. Privata familjedagvårdare övervakas av myndigheter.

Servicen tillhandahålls av

Vanda stad

Ansvarig för tjänsten

Vanda stad
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 9.12.2023