suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Privat familjedagvård

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

I Sibbo kommun finns det privata familjedagvårdare, som sköter barn hemma hos sig privat. I en grupp finns det i regel högst fyra barn. Därtill kan det finnas ett förskole- eller skolbarn i deltidsdagvård. Familjedagvårdarens egna barn som inte är i skolåldern räknas in i gruppen. Handledaren för familjedagvård från Sibbo kommun gör en inspektion hemma hös vårdaren innan verksamheten inleds och vid behov under verksamheten.

Gör så här

Den privata familjedagvården och familjen ingår sinsemellan ett vårdförhållande och ett avtal om vårdtid.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få vård.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Rätten till dagvård gäller till slutet av juli (31.7) i det år då barnet börjar skolan.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Barnets föräldrar gör ett avtal med den privata familjedagvården om vårdtjänsten och dess avgift. Familjen kan ansöka om lagstadgad privatvårdsstöd från Fpa.

Serviceproducenten och familjerna kommer överens om avgifterna. Familjerna kan ansöka om stöd för privat vård från FPA.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Föräldrar kan söka vårdplats för sitt barn genom den privata familjedagvården. En privat familjedagvårdare är en företagare som sköter barn vanligtvis i sitt eget hem. Gruppen kan bestå av fyra barn som behöver heltidsvård och ett barn som behöver deltidsvård och som antingen är i förskoleåldern eller en skolelev. Familjedagvårdarens egna barn under skolåldern räknas med i gruppen. Privata familjedagvårdare övervakas av myndigheter.

Lag om stöd för hemvård och privat vård av barn

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 6.3.2019