suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Privat familjedagvård

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Privat familjedagvård är verksamhet som godkänns och övervakas av staden. Familjedagvårdsledaren är en myndighet som övervakar privat familjedagvård.

Vårdaren ska ha fyllt 18 år. Barngruppens storlek kan vara högst fyra barn under skolåldern och ett förskolebarn på deltid eller barn i skolåldern.

Privatvårdsstödet ger familjen en möjlighet att anställa en vårdare till hemmet endera ensam eller t ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få småbarnspedagogik.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Föräldrar kan söka småbarnspedagogikplats för sitt barn genom den privata familjedagvården. En privat familjedagvårdare är en företagare som sköter barn vanligtvis i sitt eget hem. Gruppen kan bestå av fyra barn som behöver heltidsvård och ett barn som behöver deltidsvård och som antingen är i förskoleåldern eller en skolelev. Familjedagvårdarens egna barn under skolåldern räknas med i gruppen. Privata familjedagvårdare övervakas av myndigheter.

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 31.5.2022