suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisyrkeshögskolan

Polis (YH) -utbildning

  • Yrkeskvalifikation
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Alla nya poliser utexamineras från Polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Examen omfattar 180 studiepoäng, och studietiden är cirka tre år.

Polis (YH)-examen ger behörighet till äldre konstapel och andra manskapstjänster. Den som har avlagt examen kan arbeta både i brottsutredning och övervaknings- och alarmuppdrag. Till utbildningen hör såväl föreläsningar och pluggande av lagparagrafer som många sla ...

Gör så här

Man ansöker till polisutbildningen via webbansökan på adressen haku.polamk.fi. Man loggar in i tjänsten med nätbankskoder, med ett chipförsett identitetskort eller med mobilcertifikat.

Ansökningstiden går ut den sista ansökningsdagen klockan 16.15. Den sökande kan ändra på eller komplettera sin ansökan ända tills ansökningstiden går ut.

Kallelser till urvalsprovets olika delar samt andra brev angående ansöknings- och urvalsförfarandet skickas till sökanden elektroniskt till sökandetjänsten

Sökanden bör följa med hur ansökningsprocessen framskrider i sökandetjänsten i webbansökan

För vem och på vilka villkor

Den sökande bör uppfylla följande krav (Finskt medborgarskap, utbildningsbakgrund, lämpligt hälsotillstånd, ärlighet, oförvitlighet och pålitlighet, körkort för kategori B) innan ansökningstiden går ut.

Studerandena för examen polis (YH) väljs utgående från ett urvalsprov som består av två skeden. Alla sökande som uppfyller ansökningskraven kallas till urvalsprovet.

Servicen tillhandahålls av

Polisyrkeshögskolan

Ansvarig för tjänsten

Polisyrkeshögskolan
Ansvarig för texten: Polisyrkeshögskolan
Uppdaterad: 18.5.2020