suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Påverkan av stranddetaljplanläggningen

  • Tjänst
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst

På planläggningsavdelningen utarbetas general- och detaljplaner, vilka sedan behandlas politiskt i samhällsbyggnadsnämnden. Från nämnden förs planerna vidare via kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för godkännande. Detaljplaner med ringa verkan eller små ändringar kan godkännas av samhällsbyggnadsnämnden.

Du kan följa med planläggningen i vår kommun genom att

- läsa planläggningsöversikten, som publiceras årligen

- bekanta dig med aktuella planer, planläggningens webbsida

- följa med kungörelseannonserna i Vasabladet och Pohjalainen

Du kan påverka planläggningen genom att

- kontakta planläggningsavdelningen

- lämna in en åsikt

- lämna in en anmärkning

- söka ändring, lämna in besvär

Gör så här

Kommunen ger anvisningar till dem som vill påverka stranddetaljplanläggningen.

För vem och på vilka villkor

Alla vars omständigheter eller förmåner påverkas av en stranddetaljplan har rätt att delta och påverka för sin del i planläggningsprocessen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Markägaren kan se till att ett förslag till stranddetaljplan utarbetas för ett strandområde som han eller hon äger. Kommunen ansvarar för planläggningen av strandområden. Alla vars omständigheter eller förmåner påverkas av en stranddetaljplan har rätt att delta i planläggningsprocessen.

I allmänhet är det inte tillåtet att bygga i strandzonen vid hav eller vattendrag utan en stranddetaljplan eller en sådan generalplan som separat har konstaterats duga som grund för bygglov. Även ombyggnad eller utbyggnad förutsätter att detaljplanen följs.

Vid utarbetandet av stranddetaljplanen beaktas även naturskydd, landskapets värden, rekreationsbehov, vattenskydd och hur vattenförsörjningen ordnas.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Korsholm
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 10.6.2020