suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Påverkan av stranddetaljplanläggningen

  • Tjänst
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst

På planläggningsavdelningen utarbetas general- och detaljplaner, vilka sedan behandlas politiskt i samhällsbyggnadsnämnden. Från nämnden förs planerna vidare via kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för godkännande. Detaljplaner med ringa verkan eller små ändringar kan godkännas av samhällsbyggnadsnämnden.

Du kan följa med planläggningen i vår kommun genom att

- läsa planläggningsöversikten, so ...

Gör så här

Kommunen ger anvisningar till dem som vill påverka stranddetaljplanläggningen.

För vem och på vilka villkor

Alla vars omständigheter eller förmåner påverkas av en stranddetaljplan har rätt att delta och påverka för sin del i planläggningsprocessen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Markägaren kan se till att ett förslag till stranddetaljplan utarbetas för ett strandområde som han eller hon äger. Kommunen ansvarar för planläggningen av strandområden. Alla vars omständigheter eller förmåner påverkas av en stranddetaljplan har rätt att delta i planläggningsprocessen.

I allmänhet är det inte tillåtet att bygga i strandzonen vid hav eller vattendrag utan en stranddetaljplan eller en sådan generalplan som separat har konstaterats duga som grund för bygglov. Även ombyggnad eller utbyggnad förutsätter att detaljplanen följs.

Vid utarbetandet av stranddetaljplanen beaktas även naturskydd, landskapets värden, rekreationsbehov, vattenskydd och hur vattenförsörjningen ordnas.

Servicen tillhandahålls av

Korsholms kommun

Ansvarig för tjänsten

Korsholms kommun
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 3.8.2022