suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Parklekplatser

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Parklekplatserna för viktiga både som lekplatser för barn och som gemensamma vardagsrum för invånarna. I Vanda satsar vi fortgående på att lekplatserna ska vara trivsamma och på underhållet och saneringen av dem. Vanda har för närvarande 150 parklekplatser.

I planeringen av nya lekplatser beaktar vi förutom läget användare i olika åldrar och vi ser till att det erbjuds mångsidiga och trygga möj ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunens lekparker erbjuder trygga, mångsidiga och trivsamma lekmiljöer. Kommunen granskar lekparkens säkerhet flera gånger om året. Vårdåtgärderna har definierats på nationell nivå.

Lekparkerna kan ha personal på plats kontinuerligt eller tidvis eller vara oövervakade. Kommunen kan ordna ledd verksamhet för barn och skolelever i lekparken.

Servicen tillhandahålls av

Vanda stad

Ansvarig för tjänsten

Vanda stad
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 18.9.2023