suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Parklekplatser

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Parklekplatserna för viktiga både som lekplatser för barn och som gemensamma vardagsrum för invånarna. I Vanda satsar vi fortgående på att lekplatserna ska vara trivsamma och på underhållet och saneringen av dem. Vanda har för närvarande 150 parklekplatser.

I planeringen av nya lekplatser beaktar vi förutom läget användare i olika åldrar och vi ser till att det erbjuds mångsidiga och trygga möjligheter att röra sig.

I samband med varje servicebesök i parken ger underhållspersonalen akt på att utrustningen i lekplatserna är i gott skick och säker eftersom utrustningens och anordningarnas skick påverkar barnens säkerhet.

Utrustningen i alla parklekplatser kontrolleras minst var tredje månad, det vill säga fyra gånger per år. Vi strävar efter att så snabbt som möjligt rätta till brister som upptäcks i samband med servicebesök och inspektioner.

Observera att lekplatserna inte vinterunderhålls och därför kan vinterförhållandena medföra brister i säkerheten på lekplatserna. Du kan också besöka lekplatserna på vintern för att leka i snön men snö och is kan till exempel göra ytorna på lekplatsen hala och skyddsunderlagen kan vara hårda.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunens lekparker erbjuder trygga, mångsidiga och trivsamma lekmiljöer. Kommunen granskar lekparkens säkerhet flera gånger om året. Vårdåtgärderna har definierats på nationell nivå.

Lekparkerna kan ha personal på plats kontinuerligt eller tidvis eller vara oövervakade. Kommunen kan ordna ledd verksamhet för barn och skolelever i lekparken.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVanda stad
Ansvarig för tjänstenVanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 6.7.2022