suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Parkering

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Att parkera på gatorna inom centrumområdet i Borgå är antingen avgiftsbelagt eller tidsbegränsat.Avgiftbelagda tider:mån. - fre. kl. 8-18lör. 8-15Parkeringsövervakningen i Borgå

övervakar korttidsparkeringen

sköter betalningstrafiken och indrivningen i anslutning till avgifterna för felparkering

svarar för kundbetjäningen

svarar behandlingen av protester och utlåtanden till förvaltningsdomst ...

Gör så här

Felparkeringsavgiften ska betalas senast på förfallodagen. Begäran om omprövning av ett beslut om en avgift eller om klampning får göras hos parkeringsövervakaren. Begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från det beslutet fästes på fordonet eller delgavs på annat sätt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Parkeringsövervakningens uppgift är att övervaka att bilar som stannar, parkerar och går på tomgång iakttar reglerna och föreskrifterna för det. Parkering på allmänna områden övervakas av kommunala parkeringskontrollanter och polisen. En parkeringskontrollant kan påföra en felparkeringsavgift för brott mot dessa förbud och begränsningar. Avgiften varierar från kommun till kommun. Om du anser att du fått en parkeringsbot på fel grunder kan du begära omprövning.

Parkeringsövervakningen kan låsa bilens däck om din bil varit felparkerad minst två dygn eller samlat på sig fem obetalda felparkeringsavgifter.

Kommunala parkeringsvakter eller -kontrollanter ska ha ett emblem och bära tjänstedräkt, av vilken deras tjänsteställning framgår samt ett tjänstemärke som ska visas upp vid behov. De flesta storstäder har även privata parkeringsanläggningar som har egna verksamhetsprinciper och regler.

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 31.5.2022