suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Päiväkodit ja perhepäivähoito

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Borgå stad erbjuder barn under skolåldern mångsidiga tjänster inom småbarnspedagogik. Efter föräldrapenningperioden kan föräldrarna välja bland följande vårdformer för sitt barn:

Barnet vårdas hemma. Om det i familjen finns ett barn under tre år kan man ansöka om hemvårdsstöd. Barn som vårdas hemma och deras familjer kan anlita de öppna tjänsterna för småbarnsfostran utan att förlora hemvårdsstödet.

Barnet vårdas på en av kommunen ordnad vårdplats. Dagvårdsplatsen kan vara i ett kommunalt daghem eller i familjedagvård.

Barnet vårdas i ett privat daghem, då barnet beviljas en servicesedel till ett privat daghem som staden har godkänt.

Barnet vårdas med privatvårdsstöd, då barnets vårdare är en av staden godkänd privat familjedagvårdare eller en vårdare som familjen anställt.

Du kan ansöka om dagvård året om.

Dagvårdsansökan bör lämnas in senast fyra månader innan barnet behöver dagvårdsplats. Om behovet av dagvård beror på oförutsägbar sysselsättning, studier eller utbildning, bör du ansöka om dagvårdsplats senast två veckor innan platsen behövs. Ansökan är i kraft ett år.

Mer information om bland annat ansökan och klientavgifter finns på Borgå stads webbplats (Servicekanaler-fliken).

Gör så här

Ansök om en plats inom småbarnspedagogiken för barnet senast fyra månader innan dagvården inleds.

För vem och på vilka villkor

Barn som ännu inte är läropliktiga kan få småbarnspedagogik.

Även en person i läropliktsåldern kan få småbarnspedagogik om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En verksamhetsform inom småbarnspedagogiken är daghemsverksamhet som ordnas i ett daghem.

Målet med småbarnspedagogiken är att stödja barnets uppväxt, utveckling och inlärning samt att främja barnets välbefinnande. På daghemmet utarbetas en plan för småbarnspedagogik för varje barn.

Den kommunala daghemsvården kan vara antingen heltids- eller deltidsvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021