suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Staden Jakobstad

Österbottens avfallsnämnd

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Österbottens avfallsnämnd svarar för de lagstadgade myndighetsuppgifterna inom avfallshanteringen för följande kommuner: Evijärvi, Jakobstad, Karleby, Kauhava, Kaustby, Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre och Vetil. Till avfallsnämndens lagstadgade uppgifter hör bl.a. beslutande om kommunala avfallshanteringsföreskrifter, fastställande av kommunala avfallsavgiftstaxa.

Avfallshanteringsmyndigheten ebjuder kommuninvånarna följande tjänster:

  • beslut om förlängt tömningsintervall för avfallskärl
  • beslut om avvikande tömningsintervall för slam från boende
  • beslut om anmärkningar angående kommunala avfallsavgifter
  • mottagande av anmälningar om gemensamt avfallskärl
  • mottagande av anmälningar om egenhändig behandling av slam från boende

För vem och på vilka villkor

Postadress: Österbottens avfallsnämnd, PB 350, 68601 Jakobstad

E-post: info@ekoso.fi

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avStaden Jakobstad
Ansvarig för tjänstenStaden Jakobstad
Område Evijärvi, Jakobstad, Karleby, Kauhava, Kaustby, Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Staden Jakobstad
Uppdaterad: 5.9.2019