suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Naturskyddsområden

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Naturskyddsområdena bildar kärnområdena i Vandas gröna nätverk och bibehåller den biologiska mångfalden i hela stadsområdet.

Vanda har mer än 1 000 hektar naturskyddsområden som fredats med stöd av som naturvårdslagen. Skyddsområdena omfattning varierar från några ar till hundratals hektar. Skyddsområdena är också viktiga undervisnings- och forskningsobjekt.

Syftet med skötseln av naturskydd ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Vanda stad

Ansvarig för tjänsten

Vanda stad
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 10.4.2024