suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda stad

Naturskyddsområden

  • Tjänst
  • Vanda
  • Offentlig tjänst

Naturskyddsområdena bildar kärnområdena i Vandas gröna nätverk och bibehåller den biologiska mångfalden i hela stadsområdet.

Vanda har mer än 1 000 hektar naturskyddsområden som fredats med stöd av som naturvårdslagen. Skyddsområdena omfattning varierar från några ar till hundratals hektar. Skyddsområdena är också viktiga undervisnings- och forskningsobjekt.

Syftet med skötseln av naturskyddsområdena i Vanda är att bevara naturmiljön och naturvärdena typiska för de enskilda naturskyddsområdena livskraftiga, bibehålla typiska växt- och djurarter och trygga förekomsten av hotade organismer lokalt och nationellt.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVanda stad
Ansvarig för tjänstenVanda stad
Område Vanda
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vanda stad
Uppdaterad: 5.10.2022