suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vanda och Kervo välfärdsområde

Mun- och tandhälsovård för vuxna

  • Tjänst
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

I Vanda och Kervo välfärdsområde genomförs mun- och tandhälsovård för vuxna enligt individuellt behov av behandling. Regelbundna mun- och tandundersökningar och bra egenvård förebygger munsjukdomar.

Mun- och tandhälsovård för vuxna grundar sig på vårdplanen på basis av det individuella vårdbehovet som undersökningar fastställt. I vårdplanen fastställs tidtabellen för vården samt tidpunkten f ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Mun- och tandhälsovårdstjänster för vuxna är avsedd för de Vanda och Kervo välfärdsområdets invånare som fyllt 18 år. I tandläkarens undersökning fastställs din individuella risk för mun- och tandsjukdomar. Vid fastställande av risk beaktas din allmänna hälsa, egenvårdsnivå samt tidigare vård av dina tänder. Fastställande av risk påverkar din individuella vårdplan, den förebyggande vården samt fastställande av den nästa undersökningstidpunkten.  

Liten risk: tandläkarbesök rekommenderas vart 3–5 år och förebyggande besök hos munhygienisten vart 2 år.    

Mellanstor risk: tandläkarbesök rekommenderas vart 2–3 år och förebyggande besök hos munhygienisten vid behov årligen.   

Stor risk: tandläkarbesök rekommenderas vart 1–2 år och förebyggande besök hos munhygienisten vid behov en gång i 6 månader eller ett år.   

Servicen tillhandahålls av

Vanda och Kervo välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Vanda och Kervo välfärdsområde
Ansvarig för texten: Vanda och Kervo välfärdsområde
Uppdaterad: 2.6.2023