suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Mottagningstjänster på basnivå

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Med mottagningstjänster på basnivå avses läkar- och skötarmottagningar samt andra specialistgruppers tjänster och mottagningar vid social- och hälsocentralerna, välfärdscentralerna och hälsostationerna.

Inom mottagningstjänsterna på basnivå undersöks sjukdomar, utfärdas intyg och utlåtanden gällande hälsotillståndet samt ges stöd för främjandet av hälsan och förebyggandet av sjukdomar. Tjänst ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Nödvändig vård ska ordnas inom skälig tid, viket är definierat i den aktuella lagstiftningen. Tillgång till brådskande vård bör tillgodoses enligt patientens sjukdom eller skada. I brådskande ärenden som kräver vård samma dag, måste patienten under tjänstetid få kontakt med en enhet inom hälso- och sjukvård antingen per telefon eller genom att själv besöka enheten. I brådskande ärenden besvaras begäran om återuppringning utan dröjsmål, vanligtvis under samma dag. Vårdbehovet kan eventuellt bedömas redan per telefon, men en bedömning görs senast inom tre vardagar från att patienten kontaktat hälso- och sjukvården.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 25.4.2024