suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn ordnas av kommunen och beviljas för ett läsår i taget i det eftis som finns i nära anslutning till elevens skola.Syftet med morgon- och eftermiddagsverksamheten är att erbjuda skolbarnen en möjlighet till en trygg miljö där de under handledning av vuxna kan delta i en verksamhet som är mångsidig och stimulerande.

Verksamheten ordnas på skoldagar kl ...

Gör så här

Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamheten sker skriftligt med den blankett som finns på kommunens webbsida, där också ansökningstiden meddelas i början av året. Information och ansökningsblanketter sänds också till blivande skolbarns vårdnadshavare via förskolan och via eftis till blivande andraklassister.

Då barnet börjar i morgon- och eftermiddagsverksamhet uppgörs ett vårdavtal. I vårdavtalet framkommer vårdtiden samt behovet av antalet verksamhetsdagar per månad.

Kommunen uppbär avgift för deltagande i verksamheten.

Avgiften kan efterskänkas eller nedsättas om det finns skäl till det.

Uppsägning av plats under läsåret sker skriftligen på förhand. Om morgon- och eftermiddagsverksamhet behövs senare på nytt, görs en ny ansökan.

För vem och på vilka villkor

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i första och andra årskursen samt för elever i alla årskurser som får särskilt stöd.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i årsklass 1 och 2. Med särskild motivering och om lediga platser finns, kan elever erbjudas morgon- och eftermiddagsverksamhet fram t.o.m. den månad de fyller 10 år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i första och andra årskursen samt elever i alla årskurser som får särskilt stöd kan ansöka till morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen. Morgon- och eftermiddagsverksamhet kan i regel ordnas vardagar mellan klockan 7 och 17.

Verksamheten strävar efter att stöda barnens utveckling och tillväxt, främja välfärd och jämlikhet samt förebygga utslagning och öka delaktighet.

Kommunen ansvarar för morgon- och eftermiddagsverksamheten som helhet. Kommunen kan ordna verksamheten själv eller tillsammans med andra kommuner eller köpa tjänsterna av organisationer, sammanslutningar och företag. Kommunen beslutar om månadsavgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Kommunen har dock ingen skyldighet att ordna verksamheten.

Skolans klubbverksamhet eller grundläggande konstundervisning kan också fungera som morgon- eller eftermiddagsverksamhet.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten för barn med funktionsnedsättning ordnas i samverkan mellan kommunen och välfärdsområdet.

Servicen tillhandahålls av

Malax kommun

Ansvarig för tjänsten

Malax kommun
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 17.12.2019