suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn ordnas av kommunen och beviljas för ett läsår i taget i det eftis som finns i nära anslutning till elevens skola.Syftet med morgon- och eftermiddagsverksamheten är att erbjuda skolbarnen en möjlighet till en trygg miljö där de under handledning av vuxna kan delta i en verksamhet som är mångsidig och stimulerande.

Verksamheten ordnas på skoldagar kl. 06.30–08.30 och kl. 13.00–17.00, vilket innebär att varje skolbarn som deltar erbjuds minst 760 timmar verksamhet under skolåret. Tillfällig småbarnspedagogik (dagvård) under skolloven erbjuds enbart i juni månad. Transporten till och från morgon- och eftermiddagsverksamheten sköts av vårdnadshavarna.

Ett skolbarn som deltar i morgon- och eftermiddagsverksamheten får både morgon- och mellanmål.

Gör så här

Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamheten sker skriftligt med den blankett som finns på kommunens webbsida, där också ansökningstiden meddelas i början av året. Information och ansökningsblanketter sänds också till blivande skolbarns vårdnadshavare via förskolan och via eftis till blivande andraklassister.

Då barnet börjar i morgon- och eftermiddagsverksamhet uppgörs ett vårdavtal. I vårdavtalet framkommer vårdtiden samt behovet av antalet verksamhetsdagar per månad.

Kommunen uppbär avgift för deltagande i verksamheten.

Avgiften kan efterskänkas eller nedsättas om det finns skäl till det.

Uppsägning av plats under läsåret sker skriftligen på förhand. Om morgon- och eftermiddagsverksamhet behövs senare på nytt, görs en ny ansökan.

För vem och på vilka villkor

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i första och andra klass och elever som får särskilt stöd i alla årskurser.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i årsklass 1 och 2. Med särskild motivering och om lediga platser finns, kan elever erbjudas morgon- och eftermiddagsverksamhet fram t.o.m. den månad de fyller 10 år.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i första och andra klass samt elever som får särskilt stöd i alla årskurser kan söka till den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet. Morgon- och eftermiddagsverksamhet kan i regel ordnas vardagar kl. 7-17.

Verksamheten har som mål att stöda barnens utveckling, främja välbefinnande och jämlikhet, förebygga utanförskap och öka delaktigheten.

Kommunen ansvarar för morgon- och eftermiddagsverksamhetens helhet. Kommunen kan ordna verksamheten själv eller tillsammans med andra kommuner eller skaffa tjänsterna av föreningar, samfund och företag. Kommunen är emellertid inte skyldig att ordna verksamheten. Skolans klubbverksamhet eller grundläggande konstundervisning kan också vara morgon- eller eftermiddagsverksamhet. Kommunen beslutar om beloppen på månadsavgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMalax kommun
Ansvarig för tjänstenMalax kommun
Område Malax
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 17.12.2019