suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Mödrarådgivningen

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Mödrarådgivningens tjänster är en del av familjecentrets tjänster.

Syftet med mödrarådgivningen är att trygga en normal graviditet, moderns, fostrets och hela familjens välbefinnande och en trygg förlossning. Det är bra att boka det första rådgivningsbesöket direkt när man fått veta att man är gravid. Din maka eller make eller en stödperson är alltid välkommen med på rådgivningsbesöket. Du träf ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Alla gravida kvinnor och familjer som ska få barn har rätt till mödrarådgivningens tjänster. Rådgivningstjänsterna är en del av primärvården och tjänsterna är avgiftsfria och frivilliga. Mödrarådgivningen baserar sig på hälso- och sjukvårdslagen (§ 15).

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 9.6.2023