suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pargas stad

Miljöåtgärd

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Pargas
  • Offentlig tjänst

Tillstånd för miljöåtgärder behövs för åtgärd som förändrar landskapet på ett detaljplaneområde. En åtgärd som förändrar landskapet - fällning av träd, sprängning, grävning, utjämning eller utfyllning kan inte genomföras före beslutfört lov. Till träd räknas ett träd som är över 10 cm i diameter. Det behövs inget lov för fällning av fruktträd.

Gör så här

Trädfällning, grävning, sprängning samt utfyllning på detaljplaneområde.

Till ansökan bör bifogas en situationsplan vart de träd som är planerade att fällas är utmärkta eller vart det av annan åtgärd ändras på omgivningen , då behövs det också sen skärningsritning eller annan förklaring om åtgärd.

För vem och på vilka villkor

För arbete med liten inverkan behövs inget tillstånd.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Till ansökan för miljöåtgärd bifogas lagfart och planekarta,som inte får vara äldre än 6 mån. Dessutom bifogas situtionsplan och skärningsritning beroende av åtgärden. Dessutom beronde på åtgärd så i vissa fall behövs det en situationsplan samt skärningsritning.


Tidsfrist

Bestäms enligt MBL

Giltighetstid

Bestäms enligt MBL

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ägaren eller innehavaren av ett markområde ska ansöka om tillstånd för markarbete för arbete som ändrar på landskapet, trädfällning och dyl. åtgärder på detaljplanområde. På detaljplanområden ska tillstånd för markarbete ansökas om detta beordras i detaljplanen.

Ansökan handläggs av en myndighet utsedd av kommunen. Tillstånd för miljöåtgärder behövs inte för att fälla enskilda träd för att sköta om tomter. Tillstånd för markarbete behövs heller inte om åtgärden hör till ett beviljat byggnads- eller åtgärdstillstånd.

Servicen tillhandahålls av

Pargas stad

Ansvarig för tjänsten

Pargas stad
Ansvarig för texten: Pargas stad
Uppdaterad: 14.1.2020